Helena i Józef Niechciałowie z Lipnicy w gminie Małogoszcz obchodzili niezwykły jubileusz: 70-lecie zawarcia związku małżeńskiego, czyli kamienne gody.

Ślub brali 23 kwietnia 1952 r. w kościele parafialnym w Złotnikach, gdzie kilkanaście dni temu w obecności rodziny i znajomych odnowili przysięgę małżeńską.

Z okazji kamienny godów jubilatów odwiedzili burmistrz Małogoszcza Mariusz Piotrowski, sekretarz gminy Elżbieta Rachuba i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wioletta Machnik, którzy złożył im życzenia zdrowia oraz kolejnych lat spędzonych w szczęściu, wzajemnej miłości i poszanowaniu.

Państwo Niechciałowie dochowali się trójki dzieci, mają czworo wnuków i pięcioro prawnuków. Do tej pory cieszą się dobrym zdrowiem i wciąż są bardzo aktywni. Pani Helena ma 87 lat, prowadzi dom, zajmuje się ogrodem, bardzo lubi czytać i na bieżąco śledzi wydarzenia polityczne. Pan Józef ma 95 lat, był stolarzem i do tej pory zajmuje się stolarką. W ostatnim czasie wykonał dwa ule. Pytani o receptę na szczęśliwe wspólne życie, dostojni jubilaci powiedzieli zgodnie, że to przede wszystkim miłość, wzajemny szacunek i wyrozumiałość oraz umiejętność wybaczania.