Rada Miejska w Jędrzejowie zgodziła się na przekształcenie budynku po Zakładach Przemysły Dziewiarskiego „Rekord” na mieszkania, czyli tzw. lofty.

W październiku 2021 r. Rada Miejska już raz zajmowała się sprawą przekształcenia budynku „Rekordu” na lofty, co miałoby nastąpić na podstawie specustawy zwanej lec deweloper. Wówczas jednak radni nie wyrazili na to zgody.

Po kilku miesiącach inwestor, czyli firma należąca do Pawła Szostaka, ponownie wystąpiła do Rady Miejskiej o zgodę na inwestycję. Przedstawiono przy tym nowy projekt architektoniczny, w którym wprowadzono dodatkowe rozwiązanie mające zminimalizować poziom hałasu. Na elewacji południowej (czyli tej sąsiadującej z zakładem Pawła Skóry) przewidziano montaż elementów wygłuszających, czyli szklanych parawanów. Sprawa dyskutowana była na ostatniej sesji Rady Miejskiej, podczas której radni opowiedzieli się za przejęciem uchwały zezwalającej na przekształcenie budynku po „Rekordzie” na mieszkania. Za było 13 radnych, przeciw czworo, a dwoje wstrzymało się od głosu.