Jędrzejów. Od blisko 20 lat w naszym mieście działa Klub Amazonek, który ma siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 110.

Do sierpnia 2018 r. klub był filią Świętokrzyskiego Klubu Amazonek, obecnie działa samodzielnie jako stowarzyszenie pod nazwą Jędrzejowski Klub Amazonek. Jego celem jest niesie pomocy kobietom z chorobą nowotworową piersi, m.in. poprzez udzielania wsparcia psychicznego przed, jak i po operacji, podnoszenie sprawności fizycznej po operacji, podnoszenie kondycji psychicznej, prowadzenie działalności informatycznej na temat chorób nowotworowych, szczególnie dotyczących pań.

– Spotykamy w się w każdy wtorek o godzinie 15. Najpierw mamy zajęcia rehabilitacyjne, które od wielu lat prowadzi Agnieszka Derszniak. Później odbywają się zajęcia wspierające. Mamy także spotkania z psychologiem; od wielu lat wspiera nas psycholog Bogusława Supierz-Nowińska. Obecnie do naszego klubu należy 15 osób. Zapraszamy wszystkie panie, które borykają się z chorobą, u nas znajdą wparcie i pomoc – mówi Irena Bal, przewodnicząca Jędrzejowskiego Klubu Amazonek.

Przewodnicząca dodaje, że warto przyjść do klubu i rozmawiać z innymi osobami, by samemu nie zmagać się z chorobą.

– Dzielimy się swoimi doświadczeniami, wymieniamy uwagi i spostrzeżenia, wspieramy się. Poza tym organizujemy różne spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy – mówi Irena Bal.

Wiele imprez udaje się zorganizować dzięki pomocy sponsorów, którym członkinie klubu którym chciałby bardzo podziękować. Są to: Universal Leaf Tabacco Poland, właścicielki sieci sklepów Renata Maludzińska i Marzena Furman, cukiernia Migoń z Włoszczowy, Piotr Olszewski, Beata Fatyga, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.