Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe oraz Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na kolejny wykład poświęcony dziejom naszego miasta.

Odczyt, zatytułowany „Miasto Jędrzejów w świetle państwowych źródeł skarbowych z VI-XVIII wieku”, wygłosi dr Mariusz Lubczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład odbędzie się 1 lipca o godz. 16 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie. Wstęp wolny; organizatorzy zapraszają członków JUTW oraz wszystkich miłośników historii regionu.

Czwartkowy wykład odbędzie się w ramach realizowanego przez Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe projektu pt. „Jędrzejów. 750 lat miasta – cykl szkoleń integracyjno-aktywizujących”, finansowanego w ramach grantu z LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Przypominamy, że wszystkie wykłady odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego: obowiązują maseczki i zachowanie dystansu społecznego.