W tym roku mija 15 lat od chwili, kiedy wybitny polski ekonomista prof. Stanisław Gomułka wraz z żoną Joanną rozpoczął wspieranie biblioteki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, którego jest absolwentem.

28 sierpnia pochodzący z Krężoł w gminie Wodzisław prof. Stanisław Gomułka po raz kolejny odwiedził jędrzejowskie liceum. Tym razem przyjechał z synem Michałem, synową Laurą i wnukami. Chciał im pokazać szkołę, do której uczęszczał kilkadziesiąt lat temu, oraz efekty wieloletniej pomocy dla biblioteki. Dzięki hojności profesora w ciągu 15 lat licealna biblioteka wzbogaciła się o ponad 9 tys. książek, 41 gier edukacyjnych, a także ponad 380 audiobooków oraz płyt z filmami i muzyką. Ponadto dzięki funduszom przekazanych przez Joannę i Stanisława Gomułków wyremontowano i wyposażono czytelnię: zakupiono laptopy, stoliki i krzesełka, wymieniono oświetlenie. Nadto odnowiono i zakupiono wyposażenie do dwóch innych sal bibliotecznych.

– Pomoc państwa Joanny i Stanisława Gomułków jest nieoceniona. Nieczęsto się zdarza, że szkoły publiczne mają tak wspaniałych mecenasów. Dzięki nim udało się stworzyć jeden z największych specjalistycznych księgozbiorów w kraju, który na bieżąco uzupełniany jest w najnowsze pozycje. Biblioteka to serce szkoły. Mecenat, jaki państwo Gomułkowie roztoczyli nad naszą szkołą jest niewątpliwie ewenementem na skalę światową i za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni. W imieniu całej szkolnej społeczności serdecznie za to dziękuję – powiedział dyrektor I LO Wojciech Zwierzchowski.

Prof. Gomułka ogląda egzemplarz “Gazety Jędrzejowskiej”, w którym ukazał się jego wywiad.

Prof. Stanisław Gomułka przypomniał, jak doszło do współpracy z jędrzejowskim liceum.

– W 2008 r. brałem udział w zjeździe absolwentów z okazji 50-lecia matury. Ówczesny dyrektor Marek Zygan oprowadzał mnie po szkole, rozmawialiśmy również o bibliotece i jej potrzebach. Powiem szczerze, nie przypuszczałam wówczas, że rozmowa zaowocuje powstaniem tej wyjątkowej biblioteki. Moja rola jest drugorzędna w stosunku do roli bibliotekarek oraz uczniów i nauczycieli, którzy układają listę potrzebnych książek. Te listy dwa, trzy razy do roku trafiają do nas i zawsze jesteśmy pod ich ogromnym wrażeniem. Nasza rola sprowadza się do tego, że – tak jak obiecaliśmy – wspólnie z żoną jedynie finansujemy wszystko. Bez tej współpracy nie osiągnęlibyśmy tak wiele. To, co do tej pory udało się zrobić, nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania bibliotekarki Anny Zygan, mojej bohaterki. To dzięki niej to miejsce jest unikalne – stwierdził profesor S. Gomułka.

Podczas spotkania Prof. S. Gomułka przekazał dwa egzemplarze swojej najnowszej książki „The Global Long-term Economic Growth and the Economic Transformation of Poland and Eastern Europe”.

Jak mówi Anna Zygan, oprócz szkolnych lektur i literatury pięknej, do biblioteki kupowane są książki specjalistyczne, które pomagają uczniom przygotowywać się do różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych.

– Dużą uwagę prof. S. Gomułka przywiązuje również do zakupu książek historycznych. W ostatnim czasie, po zmianie podstawy programowej na egzaminach maturalnych, państwo Gomułkowie zakupili potrzebne maturzystom najnowsze repetytoria do każdego przedmiotu. To ogromna pomoc. Zresztą, pan profesor zadeklarował dalszą pomoc w zakupie kolejnych potrzebnych maturzystom podręczników. Uczniowie chętnie sięgają do tych książek, czekają też na nowe pozycje. Dzięki ofiarności państwa Gomułków zdecydowanie wzrosła średnia liczba książek wypożyczanych przez naszych uczniów. Z biblioteki korzystają także nauczyciele i pracownicy różnych instytucji – podkreśliła Anna Zygan.

Prof. Stanisław Gomułka to wybitny polski ekonomista. W latach 1975-2005 wykładał ekonomię w światowej rangi ośrodkach akademickich, m.in. w London School of Economics oraz na amerykańskich uniwersytetach: Columbia, Harvard, Stanford i University of Pennsylvania.