Samorządy z powiatu jędrzejowskiego otrzymają blisko 24 mln zł rządowego dofinansowania dla terenów popegeerowskich.

Lista inwestycji objętych wsparciem ogłoszona została 15 września, natomiast dzisiaj, tj. 19 września, poseł Bartłomiej Dorywalski włodarzom gmin z powiatu jędrzejowskiego przekazał symboliczne czeki.

Oto lista przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie:

• gmina Jędrzejów: przebudowa infrastruktury drogowej – 2,5 mln zł;

• gmina Małogoszcz: przebudowa poddasza (w tym budowa platformy dla niepełnosprawnych) w budynku remizy OPS w Małogoszczu z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę – 1,96 mln zł;

• gmina Nagłowice: modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach – 2,7 mln zł;

• gmina Imielno: modernizacja budynków użyteczności publicznej – 2,45 mln zł;

• gmina Oksa: przebudowa dróg – 2,5 mln zł;

• gmina Wodzisław: rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 2,5 mln zł oraz przebudowa parkingu przy blokach w Przyłęczku – 0,3 mln zł;

• gmina Słupia: budowa boiska wielofunkcyjnego i siedziby dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sieńsku – 0,5 mln zł oraz zakup autobusu do przewozu uczniów i budowa hali sportowej – 2 mln zł;

• gmina Sobków: rozwój infrastruktury drogowej (II etap) – 1,3 mln zł oraz zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Korytnica – 1,2 mln zł.

Oprócz tego dotację w kwocie 4 mln zł otrzyma powiat jędrzejowski z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na obszarach popegeerowskich.

Wymienione wyżej inwestycje mają być realizowane w 2024 r.