Jędrzejów. Postanowiliśmy zajrzeć do archiwalnych numerów „Gazety Jędrzejowskiej” i sprawdzić, czym mieszkańcy Jędrzejowa żyli 25 lat temu, w marcu i kwietniu 1995 r.

W 1995 r. w nie najlepszym stanie znajdowały się zakłady podległe burmistrzowi Jędrzejowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedsiębiorstw Handlowo-Usługowe poniosły w 1994 r. blisko miliardowe straty. Jędrzejowskie Przedsiębiorstwo Budowlane od września 1994 r. znajdowało się w stanie likwidacji. 10 lutego 1995 r. Rada Miejska podjęła decyzję o postanowieniu MPK w stan likwidacji. Burmistrz Mariann Gajewski twierdził, że decyzja ta podjęta została w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa i ograniczenia jego działalności, co groziło jednak redukcją zatrudnienia. Równocześnie wraz z decyzją o likwidacji MPK Rada Miejska podjęła decyzję o … podwyższeniu cen biletów dla pasażerów.

Na lutowej sesji wprowadzono również podwyżkę czynszów komunalnych, w niektórych przypadkach kilkakrotnie razy więcej. Miesiąc później, 29 marca, na kolejną sesję Rady Miejskiej przybyło ponad stu mieszkańców. Jeden mówił przez drugiego, straszono taczkami i slumsami, używano niecenzuralnych słów. Przez większą część obrad panowało wielkie zamieszanie. Uginając się pod presją mieszkańców władze postanowiły przedyskutować sprawę raz jeszcze i w efekcie przyjęto nową uchwałę w sprawie czynszów, uwzględniającą mniejsze podwyżki.

27 marca miał miejsce drugi przetarg na stoliki do handlowania na ul. Kościelnej. Licytacja wywołała spore poruszenie jak poprzednio. W pierwszym styczniowym przetargu uzyskano horrendalne ceny od 2 mln 700 tys. do 3 mln 600 tys. starych zł za stolik. Handlowcy oprotestowali to, twierdząc, że stoiska powinny być obłożone opłatą targową, a nie dzierżawione w drodze przetargu. W czasie gdy czekali na odpowiedź, Zarząd Miejski ogłosił kolejny przetarg. Cenę wywoławczą ustalono na 2 mln 200 tys. zł (średnia z poprzedniego przetargu). Atmosfera była bardzo nerwowa, emocjom ulegli zarówno komisja, jak i licytujący. Spod kontroli wymknęły się też ceny. Wylicytowano bardzo wysokie kwoty – wszystkie powyżej … 5 mln zł miesięcznie za jeden stolik.

Aby nie odnieść wrażenia, że 25 lat temu dyskutowano tylko o pieniądzach, warto poinformować o kilku sprawach kulturalnych. Władzom Jędrzejowa sen z powiek spędzał teren niszczejącego amfiteatru. Młodszych czytelnikom śpieszymy donieść, że obiekt ten istniał w miejscu, gdzie obecnie znajduje się market „Wafelek”. Zarząd Miejski chciał wydzierżawić obiekt na cele kulturalne lub inne.

Istniejąca od roku grupa „Strych Dziadka Hieronima” zdobyła trzecią nagrodę na Festiwalu Piosenki Studenckiej Tartak ’95, który odbył się w kwietniu Warszawie.

21 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego (18 lutego zorganizowano zebranie założycielskie). Nowo powstałe stowarzyszenie za cel stawiało sobie za cel rozwijanie wiedzy o historii i współczesności miasta i regionu, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i wydawniczej. „Dzieckiem” JTKN jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który od 25 lat odbywa się w klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie.

(a)