Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy, o czym pisaliśmy w „Gazecie Jędrzejowskiej” 25 lat temu. W sierpniu 1996 r. pisaliśmy o wykopaliskach w klasztorze i remontach, które trwały lub czekały jędrzejowskie placówki.

Badania naukowe w klasztorze oo. Cystersów drugi rok z rzędu prowadziła ekipa archeologów z Zamku Królewskiego na Wawelu pod nadzorem Pracowni Konserwacji Zabytków Kielcach. Kierownikiem wykopalisk była Beata Kwiatkowska-Kopka. W pierwszym roku w kliku sondażowych wykopach odkryte zostały najstarsze fragmenty klasztoru i romańskiego kościoła przedcysterskiego z XI w. W 1996 r. roku naukowcy zamierzali sondażowe wykopy poszerzyć i powiększyć. Znajdowały się one w obrębie wyburzonego, wschodniego, najbardziej reprezentacyjnego skrzydła klasztoru. Archeolodzy chcieli również znaleźć kolejne dowody na to, że skrzydło wschodnie stanowiło oddzielną budowlę.

Kończyła się budowa hali sportowej w SP nr 4 w Jędrzejowie. Jak poinformował dyrektor Stanisław Zasada, położony, wycyklinowany i wylakierowany został parkiet, cała hala została wymalowana i założono oświetlenie. Nie było jednak osłon na kaloryfery oraz siatek zabezpieczających okna. W tej sytuacji nie wiadomo było, czy dzieci będą mogły ćwiczyć na hali. Inspektor bhp mógł nie wydać zgody na jej użytkowanie. Na dokończenie wszystkich prac brakowało ok. 30 tys. zł.

Nowy rok szkolny w nowej szkole wkrótce mieli zacząć uczniowie z Mnichowa. Budowa placówki trwała sześć lat. W 1996 r. zakończono prace i wyposażanie części dydaktycznej, aby całkowicie zakończyć inwestycję, trzeba jeszcze było wybudować szambo. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie planował przeprowadzkę z pomieszczeń Urzędu Miejskiego do budynku po byłym żłobku przy ul. Listopada. Przeprowadzka była konieczna ze względu na ciasnotę w magistracie, ponadto zakres pomocy świadczonej przez OPS znacznie się poszerzył, zwiększyła się też liczba osób potrzebujących pomocy. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na koniec września.