Na terenach inwestycyjnych w południowej części Jędrzejowa od podstaw budowany jest 800-metrow odcinek ul. Długiej. To trzeci etap budowy infrastruktury drogowej i technicznej na tym obszarze.

Program robót obejmuje m.in. wybudowanie kanału technologicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym z lampami LED. Powstanie 800 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej oraz jednostronny chodnik; urządzony będzie też teren zielony wzdłuż drogi.

Jak mówi burmistrz Marcin Piszczek, prace idą w dobrym tempie.

– Wykonawca się stara. Prawie gotowy jest wodociąg, trwa budowa kanalizacji i oświetlenia, wykonana została podbudowa ulicy. Dzięki tej inwestycji połączymy ulice Bajkową z Fabryczną, poprawiając komunikację na tym obszarze – mówi burmistrz Marcin Piszczek.

Koszt budowy wyniesie prawie 7,3 mln zł. Część tej kwoty, 5 mln zł, pokryta zostanie z dofinasowania, jakie gmina otrzymała z rządowego programu „Polski ład”. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2024 r. Wykonawcą jest firmą Tambet z Korytnicy.