W 103. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego w parku miejskim przy ul. św. Barbary w Jędrzejowie odsłonięto popiersie jednego z jego bohaterów, podpułkownika Kazimierza Zenktelera, który ostatnie 16 lat życia spędził w naszym mieście.

Lepszego dnia na upamiętanie bohatera wydarzeń sprzed 100 lat organizatorzy nie mogli sobie wybrać, w tym roku po raz pierwszy 27 grudnia obchodzono bowiem Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

– To jest forma spłacenia długu wobec Kazimierza Zenktelera, powstańca wielkopolskiego i ostatniego dyktatora III powstania śląskiego, który od grudnia 1939 r. do stycznia 1955 r. mieszkał w Jędrzejewie; zmarł w biedzie i zapomnieniu. To nasz współobywatel, tak znamienity i ważny w historii Polski, który dopiero teraz, po tak wielu latach, doczekał się należytego upamiętnienia – powiedział burmistrz Marcin Piszczek, inicjator wystawienia popiersia.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika burmistrz wręczył podziękowania przedstawicielom rodzin Grabowskich i Łuszczkiewiczów, którzy pomagali Kazimierzowi Zenktelerowi w ostatnich latach życia.

Odsłonięcia popiersia dokonali m.in. burmistrz Marcin Piszczek i dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN. Pomnik poświęcili opat o. Rafał Ściborowski i ks. dziekan Leszek Sztandera. Asystę honorową wystawiła 10. Brygada Świętokrzyska Wojsk Obrony Terytorialnej.

W uroczystość udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Jędrzejowa.

Autorem popiersia, wykonanego w białym marmurze i osadzonego na cokole z wapienia pińczowskiego, jest jędrzejowski rzeźbiarz Leszek Kurkowski. Budowa została dofinansowana przez Instytut Pamięci Narodowej.