Gmina Jędrzejów otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 56 tys. zł dofinasowania na renowację żeliwnych krzyży w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu przy ul. Konarskiego.

W ubiegłym roku staraniem Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, gminy Jędrzejów i opactwa cysterskiego wykonano rekonstrukcję drewnianej kaplicy z 1915 r. Renowacja krzyży stanowi więc kontynuację prac konserwatorskich w obrębie kwatery wojennej.

– Zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o dotację na renowację żeliwnych krzyży, gdyż ich stan nie jest najlepszy. Przy okazji przywrócony będzie pierwotny układ nagrobków, które ustawione były w rzędach. W tej chwili projekt robót jest konsultowany z wojewódzkim konserwatorem zabytków – powiedział burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Pierwotnie zakładano jeszcze podłączenie instalacji elektrycznej i zamontowanie iluminacji kapliczki, jednak w związku z tym, że gmina otrzymała mniej pieniędzy niż wnioskowała, zakres robót zostanie ograniczony do renowacji krzyży. Cmentarz wojenny powstał w 1915 r. Jest to miejsce spoczynku żołnierzy z wielu armii: 84 z austro-węgierskiej, 14 z niemieckiej, 45 z rosyjskiej. Ponadto pochowano tam 29 żołnierzy nieznanej narodowości i przynależności armijnej oraz czterech legionistów. Obecnie zachowało się ok. 60 żeliwnych krzyży, ale część z nich jest mocno uszkodzona, ma np. odpadnięte ramiona.

Na zdjęciu: kaplica na cmentarzu wojennym, odrestaurowana w ubiegłym roku.