Od 19 lat 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi. To święto patriotyczne, propagujące wiedzę o polskich symbolach narodowych, a przede wszystkim uczące szacunku do narodowych symboli, a wśród nich do flagi biało-czerwonej. W PRL-u 2 maja był obowiązek ściągania flag, po pierwszomajowym Świecie Pracy, aby nie wisiały one 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ostatnich latach powszechne stało się nie tylko wywieszanie tego dnia biało-czerwonej flagi, ale również noszenie kokardy narodowej. Warto przypomnieć, że 2 maja przypada także Dzień Polonii i Polaków za granicą.