Jędrzejów. Rozpoczęły się przygotowania do remontu zabytkowej kaplicy na cmentarzu wojennym z lat 1914-1914 przy ul. Konarskiego. Są też pierwsze ciekawe ustalenia.

Od kilku lat we Wszystkich Świętych Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe organizuje kwesty, podczas których zbierane są pieniądze na modernizację drewnianej kaplicy znajdującej się na cmentarzy bł. Wincentego Kadłubka przy ul. Konarskiego.

Kaplica jest częścią cmentarza wojennego, na którym w latach 1914-1915 chowano żołnierzy austriackich, którzy zginęli w działaniach wojennych na naszym terenie. Wybudowano ją w 1915 r. i w niezmienionej formie dotrwała do początku lat 80. XX w., kiedy ją przebudowano. Obecny stan budowli jest zły, dlatego konieczna jest renowacja.

Na początku tego roku Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe wspólnie z Archiopactwem Cystersów oraz gminą Jędrzejów przystąpiło do przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia o nazwie „Remont i przebudowa przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915, położonego na działce nr 192 przy ul. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie”.

W trakcie wstępnych prac inwentaryzacyjnych ustalono m.in., że w jeszcze przed remontem kaplicy w połowie lat 80. XX w. znajdował się w niej ołtarz z drewna brzozowego oraz wykonany na desce obraz Matki Boskiej, który do dzisiaj przechowywany jest w jędrzejowskim opactwie.

Obraz ten kryje w sobie pewną tajemnicę, gdyż w istocie jest on prawosławną ikoną. Na odwrocie deski zachował się bowiem napis w języku rosyjskim, z którego wynika, że malowidło wykonano w warsztacie ikonostasów Samuiła Longinowicza Siemionowa w Kiszyniowie (przed I wojną światową miasto to było stolicą rosyjskiej Besarabii). Nie jest wykluczone, że ikona była częścią ikonostasu w jędrzejowskiej cerkwi prawosławnej (zbudowanej w 1912 r.). Być może też po rozebraniu cerkwi obraz przeniesiono do cmentarnej kaplicy.

To jednak są tylko przypuszczenia, które być może w toku dalszych badań uda się zweryfikować.