Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe oraz Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na pierwszy wykład poświęcony dziejom naszego miasta.

Odczyt, zatytułowany „Relacje między klasztorem Cystersów a miastem Jędrzejowem w średniowieczu”, wygłosi dr hab. Maciej Zdanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład odbędzie się 10 czerwca o godz. 16 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie. Wstęp wolny; organizatorzy zapraszają członków JUTW oraz wszystkich miłośników historii regionu.

Warto dodać, że dr hab. Maciej Zdanek, pracujący obecnie w Archiwum UJ, jest jędrzejowianinem z urodzenia, absolwentem I LO im. Mikołaja Reja.

Czwartkowy wykład odbędzie się w ramach realizowanego przez Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe projektu pt. „Jędrzejów. 750 lat miasta – cykl szkoleń integracyjno-aktywizujących”, finansowanego w ramach grantu z LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Przypominamy, że wszystkie wykłady odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego: obowiązują maseczki i zachowanie dystansu społecznego.

Na zdjęciu: Maciej Zdanek podczas konferencji w 2018 r.