Klub Honorowych Dawców Krwi „Sefako” w Sędziszowie obchodzi 45-lecie działalności. Z tej okazji w Samorządowym Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której blisko 200 krwiodawcom podziękowano za wielki dar serca.

Klub HDK w Sędziszowie powstał 15 czerwca 1978 r. Tego dnia w przychodni zdrowia przy „Sefako” odbyła się pierwsza akcja honorowego oddawania krwi. Odbyła się ona na prośbę dyrekcji szpitala w Jędrzejowie, bo brakowało krwi do przetaczania chorym. Inicjatorami powołania klubu byli pielęgniarka z przyzakładowej przychodni zdrowia Zofia Strzałkowska i doktor Józef Kucia. Patronat nad klubem objęli Polski Czerwony Krzyż i dyrekcja szpitala w Jędrzejowie. Dużego wsparcia udzielała też dyrekcja „Sefako”. W tamtym okresie wyróżniającymi się krwiodawcami byli: Sławomir Kulibabka, Krzysztof Romanowski, Mirosław Prusicki i obecny prezes klub Władysław Zimny.

Obecnie klub HDK zrzesza 563 osoby. Sędziszowscy krwiodawcy oddają rekordowe ilości krwi, są w czołówce nie tylko województwa świętokrzyskiego, ale i Polski. Tylko od stycznia do listopada bieżącego roku oddali już ponad 666 litrów, a w ciągu ostatnich 10 lat w sumie ponad 4135 litrów tego cennego leku.

Piękny jubileusz był okazją do uhonorowania krwiodawców. Odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymali: Maciej Ejsmond, Łukasz Sobczyk, Rafał Ślęzak i Zbigniew Trela (do tej pory oddali ponad 20 l krwi; wszyscy na zdjęciu powyżej). Kilkadziesiąt innych osób otrzymało odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia. Ponadto wręczono okolicznościowe statuetki i dyplomy. Krwiodawcy podziękowali również sponsorom i osobom wspierającym działalność klubu.

Nagrody specjalne, ufundowane przez burmistrza Wacława Szarka, otrzymali krwiodawcy, którzy do 2023 r. oddali najwięcej krwi. Odebrali ją: Leszek Nocoń (25 l), Marcin Nowak (25 l), Robert Tomasik (30 l), Bolesław Rozborski ( 45 l ) oraz Władysław Zimny (55 l).

Krwiodawcy uhonorowani specjalnymi nagrodami burmistrza Sędziszowa.

– Do Sędziszowa przyjeżdżamy co dwa tygodnie i czujemy się tu jak w rodzinie. Miejscowi krwiodawcy to ludzie, którzy czują odpowiedzialność za drugiego człowieka, są wrażliwi na ludzkie cierpienie i choroby. Chciałoby się, by w naszym województwie było więcej takich klubów. Powtórzenie sukcesu Sędziszowa jest możliwe w każdej gminie, potrzebni są tylko ludzie, którzy potrafią się zorganizować, czują odpowiedzialność i potrafią budować przyjacielską atmosferę wokół sprawy. Kiedy tu przyjeżdżam, to czuję, że ludzie nie przychodzą tu z przymusu, tylko z własnej nieprzymuszonej woli, w poczuciu obowiązku niesienia pomocy. Pamiętać należy, że każdy z nas może potrzebować krwi dla siebie lub dla kogoś najbliższego. Dlatego warto oddawać honorowo krew, do czego zachęcam – powiedział Jacek Karwicki, kierownik działu dawców krwi i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i sponsorzy klubu z prezesem „Sefako” Jackiem Borucińskim na czele. Galę uświetniły występy młodych artystów ze Studia Piosenki Katarzyny Kornaś, działającego przy Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie.