Zmiana organizacji ruchu na budowie S7 na odcinku od Łączyna do Diamentu

Źródło: www.s7jedrzejow-granica.pl

Jędrzejów. Od jutra (19 maja) zmienia się organizacja ruchu na odcinku budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku od Łączyna do dawnej stacji benzynowej w Diamencie.

– Droga ekspresowa S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego budowana jest w śladzie istniejącej trasy, dlatego dla kontynuacji prac przy układaniu kolejnych warstw nawierzchni niezbędne są przełożenia ruchu. Aktualnie kierowcy już korzystają na przeważającym odcinku z nowej wschodniej jezdni drogi ekspresowej jeżdżąc po przedostatniej warstwie wiążącej nawierzchni.  Ruch odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach. W dniu 19 maja br. planowane jest przełożenie ruchu na zachodnią jezdnię drogi ekspresowej na odcinku o długości ponad 4 km począwszy od budowanego węzła w Łączynie do dawnej stacji benzynowej.  Jest to pierwszy odcinek na tej inwestycji z docelową warstwą nawierzchni SMA oddany do dyspozycji kierowcom. Kolejny o długości ponad kilometra udostępniony zostanie za budowanym węzłem Mierzawa na jezdni wschodniej.  Ruch na obu odcinkach odbywać się będzie jedna jezdnią w obu kierunkach. Zmiana organizacji ruchu umożliwi wykonawcy kontynuację prac przy układaniu nawierzchni – powiedziała Małgorzata Pawelec-Buras, przenik prasowy kieleckiego oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Udostępnienie całego odcinka drogi ekspresowej S7 w oparciu o docelową organizację ruchu planowane jest 22 września br., po zakończeniu procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowej trasy.