Jędrzejów. Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę fragmentu ul. Jasionka, który pozwoli połączyć ul. Partyzantów z Przemysłową.

Do przetargu stanęły cztery firmy. Oferty dwóch z ich opiewały na kwotę ponad 9,4 mln zł, jedna na blisko 9 mln zł. Wybrana została najtańsza, na kwotę 8,6 mln zł, którą przedłożyło konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego.

Jak powiedział burmistrz Marcin Piszczek, wybudowany zostanie 700 m odcinek drogi, chodnik, oświetlenie i kanalizacja burzowa.

– Droga zostanie przełożona, będzie biegła po nowym śladzie, na południe od cieku wodnego Jasionka. Zostanie także wybudowane nowe skrzyżowanie z ul. Partyzantów. Warto zauważyć, że z fundusz rozwoju dróg lokalnych otrzymaliśmy ponad 5,7 mln zł dotacji, czyli 60 proc. wartości całego przedsięwzięcia. Termin realizacji to 12 miesięcy od podpisania umowy. Na budowę tego odcinka ulicy od wielu lat czekają przedsiębiorcy, którzy w strefie inwestycyjnej wybudowali hale produkcyjne, a także ci, którzy zamierzają podjąć działalność w strefie. Poza tym droga będzie poniekąd spełniać funkcję obwodnicy miejskiej, co poprawi komunikację w mieście – stwierdził burmistrz.

Przypomnimy, że obecnie na ternach inwestycyjnych działa sześć firm, natomiast dwie są w trakcie kompletowania potrzebnej dokumentacji, pozwalającej rozpocząć budowę. Pracuje tam ok. 700 osób.