Wydawnictwo

Wydawnictwo Nowa Galicja Sp. z o.o. istnieje od 1993 r. Nasza działalność koncentruje się na trzech obszarach:

 1. redagowaniu i wydawaniu czasopism – jesteśmy wydawcą „Gazety Jędrzejowskiej”,
 2. opracowaniu i wydawaniu książek,
 3. usługach edytorskich i poligraficznych.

Jesteśmy bardzo wszechstronni, możemy przygotować do druku i wydać prace o różnorodnej tematyce, od książek kucharskich, poprzez regionalne przewodniki, aż po książki historyczne i powieści, a także gazet i czasopism. Zapewniamy wysoką jakość usług na każdym etapie prac produkcyjnych.

Zajmujemy się pojedynczymi wydaniami jak i seriami wydawniczymi. Współpracujemy m.in. z następującymi instytucjami i firmami:

 • Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica z Krakowa,
 • Wydawnictwo Drukarnia Ekodruk z Krakowa,
 • LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”,
 • LGR „Jędrzejowska Ryba”.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu nasze książki są niepowtarzalne. Dla naszej firmy nie ma znaczenia, czy chcą Państwo wydać 100, czy 10 tys. egzemplarzy. Każdy klient jest traktowany tak samo, bo tak samo jest dla nas ważny.

Każdy projekt wykonujemy starannie, ponieważ każda książka jest naszą wizytówką.

Nasza oferta obejmuje:

 1. w zakresie wydawania książek, gazet i czasopism:
  • redagowanie (napisanie) tekstu oraz ich merytoryczną i językową redakcję,
  • korektę tekstu,
  • nadawanie numeru ISBN,
  • projektowanie układu graficznego książki i okładki,
  • skład i łamanie,
  • obróbkę zdjęć i innych materiałów graficznych,
  • druk publikacji i transport do klienta.
 2. w zakresie pozostałych usług edytorskich i poligraficznych:
  • przygotowanie identyfikacji wizualnej firm i instytucji (projektowanie logotypów, projektowanie, przygotowanie graficzne i druk ulotek reklamowych, informatorów, wizytówek, papierów firmowych itp.)
  • redagowanie, korekta i skład komputerowy tekstów.