Kaziny. Przed pomnikiem w Kazinach w gminie Wodzisław spotkali się mieszkańcy i samorządowcy, by uczuć pamięć ofiar rozstrzelanych w 1944 r.

Uroczystości odbyły się 12 lipca, kiedy w Polsce obchodzony jest po raz pierwszy jako Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto państwowe, ustanowione dla oddania hołdu mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.

– W naszym powiecie kilka miejscowości było spalonych, bowiem wieś była zapleczem partyzantki w czasie II wojny światowej. W Kazinach w czerwcu 1944 r. zginęły 32 osoby, a we wrześniu tego roku doszło do spalenia części wsi. Są obchody w Swaryszowie, Lipnie czy Wywle, ale do tej pory nie było ich w Kazinach. Mam nadzieję, że staną się one tradycją i tu właśnie odbywać się będą powiatowe obchody dzisiejszego państwowego święta. Cieszę się, że tu jesteście, bo wasza obecność jest symbolem pamięci – powiedział starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Mieszkańcy, młodzież poczty sztandarowe i przedstawiciele samorządów złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Spotkanie było okazją do wspomnień, bowiem żyją mieszkańcy, którzy pamiętają lub słyszeli o wydarzeniach z 1944 r.