Jędrzejów. W Urzędzie Miejskim zakończono montaż monitoringu wewnątrz budynku.

Zainstalowano pięć kamer. Zostały one umieszczone m.in. obok kasy, w gabinecie burmistrza i na korytarzu na pierwszym piętrze. Jak powiedział burmistrz, podyktowane jest to koniecznością podniesienia bezpieczeństwa pracowników, jak i interesantów.

– Co jakiś czas słyszymy, że w urzędach gmin dochodzi do różnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników czy też internatów. Poziom agresji niestety wciąż wzrasta, w naszym urzędzie też tego doświadczamy. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo zainstalowaliśmy monitoring – powiedział Marcin Piszczek.

Burmistrz dodał, że systemy monitorujące są już zainstalowane w różnych obiektach użyteczności publicznej, np. w Centrum Kultury, w szkołach i przedszkolach, a także w parkach i na placach zbaw.