Powiat. Gminy Jędrzejów, Nagłowice, Słupia, Sędziszów i Wodzisław otrzymały dofinansowanie z środków unijnych na rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej.

Każda gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł.

Gmina Jędrzejów otrzymała dotację na szersze przedsięwzięcie obejmujące m.in. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Rakowie oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne (m.in. tablety, drukarki 3D, laptopy, globusy indukcyjne) pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach w Skroniowie, Jasionnie, Łysakowie, Mnichowie, Piaskach, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu i Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie. Wartość całego projektu wynosi 731 tys. 242 zł.

Gmina Nagłowice zrealizuje projekt o wartości 1 mln 747 tys. 077 zł, w ramach którego ma zostać wybudowana sala gimnastyczna oraz doposażona pracownia matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Nagłowicach.

Gmina Słupia, w ramach przedsięwzięcia o wartości 714 tys. 285,70 zł, zamierza przeprowadzić modernizację szkół w Słupi i Obiechowie.

Gmina Sędziszów za 708 tys. 543 przeprowadzi modernizację budynków szkół w Pawłowicach i Sędziszowie (nr 1 i 2) oraz doposaży pracownie matematyczno-przyrodnicze i informatyczne

Gmina Wodzisław za kwotę 695 tys. 191 zł zamierza rozbudować szkołę w Brześciu, przeprowadzić modernizację sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wodzisławiu, a także zakupić pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Umowy z władzami gmin podpisali: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski.