Umowy na wsparcie w biznesowym starcie podpisane

Starostwo

Jędrzejów. W Starostowie Powiatowym podpisano umowy na utworzenie z unijnych środków nowych firm w powiatach jędrzejowskim i włoszczowskim.

Ja przypomniał Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, program „Wsparcie w biznesowym starcie” rodził się w bólach. Realizował go Wojewódzki Urząd Pracy przy współpracy 14 Lokalnych Grup Działania w województwie świętokrzyskim. W programie wzięło udział 210 osób, 140 z nich dostało dofinansowanie na rozpoczęcie nowej działalności. Beneficjanci otrzymują 21 tys. zł za założenie firmy oraz przez sześć miesięcy wsparcie pomostowe w postaci doradztwa oraz 1100 zł na wydatki związane z prowadzeniem biznesu.

Umowy z częścią beneficjentów podpisano w obecności m.in. marszałka województwa Adama Jarubasa, starosty powiatu jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka oraz wicestarosty włoszczowskiego Zbigniewa Grzesika.