Jędrzejów. 4594,08 zł zebrano podczas dorocznej kwesty, jaka 1 listopada odbyła się na cmentarzu bł. Wincentego Kadłubka.

Kwestę na cmentarzu klasztornym od kilku już lat organizuje Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. Jej celem jest zebranie funduszy na odnowę zabytkowych nagrobków oraz – co jest szczególnie ważne – renowację zabytkowej, drewnianej kaplicy cmentarnej. Kaplica ta zbudowana została w 1915 r., kiedy na dopiero co powstałym cmentarzu parafii bł. Wincentego Kadłubka utworzono kwaterę dla austriackich żołnierzy, poległych podczas walk z wojskami rosyjskimi. Kwatera wojskowa została odnowiona pod koniec ub. wieku. W latach 80. remontowano też kaplicę, ale jej obecny stan jest bardzo zły.

W tym roku na cmentarzu bł. Wincentego Kadłubka kwestowali członkowie i sympatycy Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, radni miejscy i powiatowi oraz wolontariusze z Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– Wszystkim, którzy uczestniczyli w kweście, a przede wszystkim darczyńcom składam serdeczne podziękowanie – powiedział Krzysztof Ślusarek, przewodniczący Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.

Przypomnijmy, że z funduszy zebranych podczas dotychczasowych kwest wyremontowano już nagrobek Stanisława Deloskiego.