Trzeci etap przebudowy ulic na Zamościu idzie do oceny

Powiat. Trzy wnioski na terenie powiatu jędrzejowskiego zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej. Ze 134 złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 do oceny merytorycznej zakwalifikowano 117 wniosków, natomiast 17 wniosków zostało ocenionych negatywnie.

Na liście wniosków zakwalifikowanych znalazła się droga Sobowice – Bełk w gminie Imielno, III etap przebudowy dróg w ciągu ulic S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie oraz droga Brzegi – Łazice w Sobkowie. Na etapie oceny formalnej odrzucono wniosek powiatu jędrzejowskiego na przebudowę drogi w miejscowościach Żarczyce Małe, Żarczyce Duże i Mieronice w gminie Małogoszcz oraz ulic Żeromskiego i Mlecznej w Wodzisławiu. Do listy tej wnioskodawcy mogli zgłaszać zastrzeżenia.