Sztuka sakralna i jej duchowe znaczenie

Klasztor

Jędrzejów. Dzisiaj o. dr Jan Strumiłowski wygłosi wykład na temat historii sztuki na przykładzie jędrzejowskiego kościoła cysterskiego.

– Klasztor jest niewątpliwie najważniejszym zabytkiem ziemi jędrzejowskiej. Jego bogata historia i architektura, ulegająca różnym przekształceniom w różnych epokach, sprawia, że kompleks klasztorny sam w sobie jest pomnikiem dziedzictwa pozostawionego przez pokolenia cysterskich mnichów. Ze względu na fakt, że klasztor zawiera w sobie elementy niemal wszystkich historycznych stylów estetycznych, od stylu romańskiego po współczesność, zapraszamy na cykl wykładów na temat historii sztuki sakralnej i jej duchowego znaczenia – powiedział o. Bruno Paterewicz.

Plan wykładów jest następujący: 11 listopada – „Teologia a sztuka u cystersów”, 18 listopada – „Pierwsze wieki (romanizm, gotyk)”, 25 listopada – „Schyłek (renesans, barok, rokoko)”, 2 grudnia – „Od oświecenia do współczesności”.

Wykłady odbywają się w klasztornych piwniach, początek o godz. 19. Organizatorzy: Archiopactwo Cystersów i Stowarzyszenie Vincentianum.