Jędrzejów. Wolontariusze „Szlachetnej paczki” brali udział w ośmiogodzinnym szkoleniu przygotowujących ich do niesienia pomocy osobom potrzebującym.

„Szlachetna paczka” nie polega tylko na wręczeniu, tuż przed Bożym Narodzeniem, paczek rodzinom potrzebującym. Jest to także niesienie pomocy ludziom, w których dostrzeżono chęć do poprawienia swojej sytuacji życiowej. Jak mówią wolontariusze, poprzez rozmowy trzeba im dać szansę i impuls do zmiany, by uwierzyli w swoje możliwości i potencjał.

– Dzisiaj wdrażamy wolontariuszy w organizacyjne arkana „Szlachetnej paczki”. Mówimy jak znaleźć rodzinę, jak rozmawiać z członkami rodziny, by wydobyć z nich potencjał, jak ich motywować, po prostu jak pomóc drugiemu człowiekowi. Wolontariusze szukają rodzin w potrzebie, spotykają się z nimi, rozmawiają, co pozwala zdiagnozować sytuację – mówi Kasia, liderka z Jędrzejowa.