Region. Wszystko na to wskazuje, że Ciuchcię Ekspres Ponidzie przejmie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie udziałowców Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie sp. z o.o., podczas którego rozmawiano na temat przyszłości spółki. Jak powiedział „Gazecie Jędrzejowskiej” Marek Bogusławski, członek zarządu województwa, nakreślono plan działań, jakie mają zostać podjęte w sprawie przyszłości ciuchci.

– Jednoznacznie stwierdzone zostało, że formuła działania kolejki jako spółki prawa handlowego w ogóle się nie sprawdza, dlatego też potrzebne są radykalne zmiany. Zgodnie z prawem spółka ma przynosić dochody, a w przypadku kolejki, która jest zabytkiem i wielką atrakcją turystyczną, wymagającą wielu nakładów finansowych, jest to niemożliwe. Do tej pory udziałowcy, czyli samorządy województwa, powiatów pińczowskiego i jędrzejowskiego oraz gmin Imielno, Kije, Pińczów i Jędrzejów ograniczały się do wpłacenia udziałów i pokrywania strat. Dlatego też nie było szans na rozwój kolejki. Formuła spółki ogranicza też możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne. Dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian. Co do tego wszyscy są jednomyślni – mówi Marek Bogusławski.

Na razie pomysł jest taki, by majątek w postaci infrastruktury i torowiska przejęły samorządy powiatowe i gminne, które następnie przekazałby go samorządowi województwa. W imieniu marszałka zarząd nad kolejką przejąłby Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.