Jędrzejów. W obecności rodziców i nauczycieli wyróżniający się uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych odebrali stypendia im. św. Jana Pawła II.

Nagrody trafiły do ośmiu utalentowanych uczniów, którzy mają najwyższą średnią ocen, biorą udział w konkursach i olimpiadach, udzielają się społecznie, mają wzorowe zachowanie i szerokie zainteresowania. Stypendia w wysokości 1000 zł za I semestr 2018/2019 otrzymali: Maria Ibek i Martyna Szwedo z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, Sylwia Ozga i Wiktoria Węgrzyn z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Jędrzejowie, Katarzyna Sadowska i Weronika Zachariasz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie, Bartosz Mądrzyk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie i Dominika Grabowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. Wręczyli je starosta Paweł Faryna, wicestarosta Maria Barańska i przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel. Uroczystość śpiewem uświetniły dwie stypendystki: Sylwia Ozga i Weronika Zachariasz. Starosta Paweł Farna podziękował rodzicom i nauczycielom za to, że wspierają i pomagają uczniom rozwijać ich wybitne talenty. Stypendia przyznawane są od 14 lat. Ustanowiono je po śmierci papieża Jana Pawła II, od czerwca 2018 r. noszą jego imię.