Jędrzejów. Wydawało by się, że sprawa strefy płatnego parkowania w centrum miasta „umarła” śmiercią naturalną, a jednak nie.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Marcin Piszczek wniósł pod obrady dodatkowe punkty, w tym uchwałę w sprawnie strefy płatnego parkowania. Przypomnijmy. W 2001 r. strefę co prawda uchwalono, ale uchwały nie wprowadzono w życie. Jakiś czas trwały konsultacje społeczne i przymiarki, wreszcie 24 listopada 2017 r. radni podjęli kolejną uchwałę w tej sprawie. Trochę czasu minęło, ale nic się nie zmieniło. Tymczasem radni zmienili swoją ostatnią uchwałę, wprowadzając zmiany w cenniku opłat. Za pierwsze pół godziny parkowania opłata wynosi 1 zł, za godzinę – 2 zł, stawka „0” obowiązuje posiadaczy z pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Abonament zwykły miesięczny – 100 zł, roczny – 1 tys. zł. Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce parkingowe na prawach wyłączności rocznie – 3 tys. zł.

– Sprawa strefy płatnego parkowania toczy się powoli, ale jednak. W tym roku na ten cel w budżecie gminy zapisano 20 tys. zł. Powstanie projekt organizacji ruchu. Trzeba będzie postawić potrzebne tablice, rozwiązać kwestie poboru opłat. Myślę, że strefa może ruszyć w przyszłym roku – wyjaśnia Marta Pędzik-Prawda, naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

Strefa płatnego parkowania na objąć: ul. 11 Listopada – od ul. Kacpra Niemirskiego do pl. Tadeusza Kościuszki, ul. Krótką, ul. 3 Maja – od ul. Krótkiej do ul. Krzywej, ul. Kacpra Niemirskiego, ul. Gądzio-Kosa, ul. Daszyńskiego, ul. Strażacką, ul. Kościelną, ul. Pińczowską, ul. Murawiec, ul. Browarną, plac Tadeusza Kościuszki. Strefa płatnego parkowania w dzień targowy (czwartek) będzie obowiązywała na: ul. Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Marii Konopnickiej, na łączniku ul. Murawiec i ul. Marii Konopnickiej.