Starają się o wpis na listę „Pomników historii”

Klasztor

Jędrzejów. Ojcowie cystersi przygotowują wniosek o wpisanie zabytkowych zabudowań klasztornych na prestiżową listę „Pomników historii”.

Jak podkreśla o. Bruno Paterewicz, jest to dla klasztoru bardzo ważne, bo to nie tylko prestiż i docenienie znaczenia obiektu dla rozwoju kultury i dziedzictwa regionu, ale też większe szanse na otrzymanie dotacji na prace konserwatorskie. We wniosku muszą się znaleźć różne dane, m.in. dotyczące własności, mapki geodezyjne, informacje o badaniach archeologicznych, szczegółowy opis i informacje o promocji obiektu i jego znaczeniu turystycznym.

Lista „Pomników historii” ustanawiana została w 1994 r. Do dziś wpisano na nią 70 zabytków. Rangę „pomnika historii” podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez prezydenta RP. W ostatnim czasie na listę wpisano klasztor na Świętym Krzyżu oraz opactwo cysterskie w Wąchocku.