Spacerkiem po gminach

Powiat jędrzejowski jest jednym z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego; leży w południowo-zachodniej jego części i obejmuje dziewięć gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków i Wodzisław. Na łącznej powierzchni 1256 km kw. zamieszkuje ponad 92 tys. ludności.

Obszar, jaki dziś wchodzi w skład powiatu jędrzejowskiego przez szereg stuleci, bo aż do początku XIX w., nie stanowił jednolitej całości, ani też nie był samodzielną jednostką administracyjną. W I Rzeczpospolitej większa część regionu jędrzejowskiego wiązała swe losy z Ziemią Krakowską, przy czym warto wiedzieć, że np. Małogoszcz – gród kasztelański należał do Ziemi Sandomierskiej, a Sobków i Korytnica były w obrębie Ziemi Wiślickiej. W XIX w. region jędrzejowski wchodził w skład różnych jednostek administracyjnych, ale w 1867 r. na stałe uzyskał status powiatu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powiat jędrzejowski wszedł w skład województwa kieleckiego. Ten stan utrzymał się do 1975 r., kiedy to w następstwie reformy administracyjnej zniesiono powiaty. Na powrót Ziemia Jędrzejowska status powiatu odzyskała w 1999 r.

Powiat jędrzejowski należy do obszarów o niezwykle zróżnicowanym krajobrazie, gdzie znaleźć można wiele urokliwych miejsc. Główną rzeką jest Nida, typowa rzeka nizinna, o bardzo niskim spadku, płynąca na piaszczystym podłożu po szerokiej terasie zalewowej pokrytej łąkami. Rzeka ta jest mocno zasilana wodami podziemnymi. Do Nidy wpadają też liczne dopływy: Łososina (Wierna Rzeka), Biała Nida, Brzeźnica i Mierzawa.

Krajobraz Ziemi Jędrzejowskiej jest bardzo zróżnicowany. W zachodniej jego części dominują lessowe wzgórza Garbu Wodzisławskiego z dużym udziałem obszarów leśnych, natomiast północną część zajmuje Płaskowyż Jędrzejowski, charakteryzujący się wydłużonymi, łagodnie zaokrąglonymi wzgórzami.

Stron: 1 2