Rządowa kasa na gminne i powiatowe drogi

Jędrzejów. Cztery projekty inwestycyjne z naszego powiatu realizowane będą przy udziale dotacji z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Urząd Wojewódzki zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Lista obejmuje 51 wniosków na przebudowę lub remonty dróg gminnych i powiatowych, łączna kwota dotacji wynosi blisko 41 mln zł.

Z powiatu jędrzejowskiego na dziewiątym miejscy listy rankingowej znajduje się wniosek gminy Imielno, która na budowę ok. 800 m drogi Sobowice – Bełk dostanie ponad 161 tys. zł. Na 14. miejscu jest gmina Sobków. Dofinansowanie do 800 m drogi Brzegi – Łazice to ponad 107 tys. zł. Na 27. miejscu jest gmina Jędrzejów, która dostanie ponad 462 tys. zł na III etap remontu ulic na os. Zamoście.

Wśród powiatów na przedostatnie miejsce listy rankingowej „załapał” się powiat jędrzejowski, który dostanie niespełna 722 tys. zł na ponad 2,6 km drogi Żarczyce Małe –Żarczyce Duże – Mieronice.

Wojewoda dofinansuje remonty przy 50 proc. wkładzie własnym samorządów.