Powiat. Rusza modernizacja bazy sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie. Popisano już umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano plac budowy.

Przetarg na wykonanie robót dotyczących przebudowy i modernizacji kompleksu sportowego przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie wygrała firma Gardenia Sport z Warszawy. Całość tego zadania ma kosztować ponad 2 mln 348 tys. zł. W ramach zadania gruntownie zmodernizowane zostaną boiska szkolne. Powstaną boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej oraz siatkówki i tenisa. Wybudowana zostanie bieżnia lekkoatletyczna. W budynku kontenerowym znajdą się pokoje dla nauczycieli w-f, szatnie, łazienki. Teren zyska ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, trybuny dla kibiców, ławki parkowe, kostkę brukową.

Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego to pierwsze z dwóch zadań projektu. Drugie dotyczy przebudowy sieci komputerowej w pracowniach informatycznych oraz utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii – przetarg na to zadanie będzie realizowany oddzielnie.