Remont przy kościele Świętej Trójcy

sw_trojca

Jędrzejów. Przy udziale środków gminy oraz parafii wykonywane jest odwodnienie i wymiana bruku przy świątyni.

Trwają prace na placu wokół kościoła Świętej Trójcy, w planach jest wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni z kostki brukowej i betonowych płyt chodnikowych.

– W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej z 2005 r., która określa zasady dofinansowania prac konserwatorskich zabytków na terenie gminy, do urzędu wpłynął wniosek w tej sprawie od parafii Świętej Trójcy. Został on pozytywnie zaopiniowany przez komisję budżetu oraz porządku publicznego i mienia. W październiku radni podjęli uchwałę o przyznaniu 70 tys. zł na wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni wokół kościoła. Całościowy koszt inwestycji wynosi 163 tys. 349 zł – wyjaśnia Marek Chudzik z Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

Jak dodaje ks. proboszcz Leszek Sztandera, oprócz dofinansowania pieniądze wyłoży parafia.

– Modernizacja realizowana jest etapowo, taką mamy umowę z wykonawcą. Zostało wykonane odwodnienie oraz podbudowa pod nawierzchnię. Przez zimę grunt się ustabilizuje, w wiosną położymy kostkę – dodaje ks. L. Sztandera.