Małogoszcz. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej radni podęli uchwałę o likwidacji filii szkoły w Leśnicy. Najwięcej dyskusji wzbudziła jednak sprawa bezpieczeństwa w samym mieście.

Dużo czasu radni poświęcili sprawom związanym z bezpieczeństwem i zagrożeniami w mieście i na terenie gminy, przy okazji przyjmowania strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2019 r. Korzystając z obecności kierownika komisariatu w Małogoszczu Grzegorza Poślińskiego, radny Dariusz Strychalski pytał o sytuację panująca w godzinach nocnych na małogoskim rynku, gdzie dochodzi do starć między młodymi ludźmi i niszczone jest mienie. Prawdopodobnie urządzane są tam także wyścigi samochodowe, a co za tym idzie ma miejsce zakłócanie ciszy nocnej. Radny pytał także o egzekwowanie przez policję zakazu poruszania się samochodów ciężarowych na ul. Warszawskiej, 3 Maja i Włoszczowskiej, bo one wciąż tamtędy jeżdżą, a kierowcy w ogóle nie zwracają uwagi na obowiązujące znaki.

– Ruch ciężarówek utrudnia codzienne życie mieszkańcom – mówił radny Strychalski.

Poza tym radny poprosił, by kierownik komisariatu zapewnił publicznie, że samochód policyjny, do zakupu którego dołożą się gminy Małogoszcz i Oksa, będzie w dyspozycji miejscowej policji, a nie zostanie przekazany do Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Kierownik komisariatu Grzegorz Pośliński powiedział, że policjantom znane są problemy związane z zakłócaniem porządku, picia alkoholu i popełniania innych wykroczeń, do których dochodzi rynku.

– Policjanci codziennie mają zadanie patrolować rynek. Jednak dwóch funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na terenie dwóch gmin, nie zawsze może o konkretnej godzinie tam przybyć, co wynika choćby z tego, że są wzywani na interwencje. Wiem, że nasza obecność jest tam zbyt mała i nieadekwatna do potrzeb, ale mamy takie a nie inne możliwości kadrowe. Zapewniam, że postaramy się tam być częściej – powiedział kierownik posterunku.

Grzegorz Pośliński dodał, że podobnie ma się sprawa z ruchem samochodów ciężarowych. Policja będzie się starła częściej je kontrolować.

– Jeśli chodzi o zakup samochodu, to pragnę zapewnić, że będzie on w dyspozycji miejscowych policjantów – powiedział Grzegorz Pośliński.

Radni, przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęli uchwałę o likwidacji szkoły filialnej z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym w Leśnicy.