Przyznali pieniądze na popularyzację sportu

23411

Jędrzejów. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Popularyzacją piłki nożnej zajmą się: Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów (za kwotę 243 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski Jędrzejów (100 tys. zł), Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Skroniów (78 tys. zł) oraz Klub Sportowy „Elmar” – 9 tys. zł.

Inne organizacje zajmą się zadaniem szkolenia i współzawodnictwa sportowego. Są to: Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Karima” Prząsław (2800 zł) Liga Obrony Kraju (6 tys. zł), Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jędrzejów (2600 zł), Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie (15 tys. zł), UMKS „Nadir” (15 tys. zł) oraz Jędrzejowski Klub Bokserski (8600 zł).