Przeprowadzka magistratu jeszcze przed świętami

Sedziszow

Sędziszów. W grudniu Urząd Miejski przeniesie się do nowych pomieszczeń.

W związku z trwającą rozbudowę Urzędu Miejskiego od 16 listopada wejście do budynku urzędu jest ponownie od strony parkingu.

– Postępują prace przy rozbudowie, chcemy się przeprowadzić do nowo wybudowanej części przed Bożym Narodzeniem, żeby można było remontować starą część – mówi Wacław Szarek, burmistrz Sędziszowa.

Pokoje, w których obecnie przyjmowani są petenci, poddane zostaną gruntownemu remontowi. Cała modernizacja Urzędu Miejskiego ma kosztować ponad 8 mln zł, a zakończenie planowane jest na maj 2018 r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel”. Dotychczasowa siedziba władz gminy powstała w 1976 r. Obiekt jest zbyt ciasny, nie spełnia standardów obsługi petentów, nie jest również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.