Przeciw przemocy w rodzinie – dodatkowe dyżury

Jędrzejów. W związku z trwającą kampanią ONZ „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że organizuje dodatkowe dyżury specjalistów.

W dniach od 4 do 6 grudnia dodatkowe dyżury odbywać się będą w następujących instytucjach:

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49b, tel.: 41 386-36-00, w godz. 7:30-15:30 – pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną

• Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 74, tel. 41 386-14-41, godz. od 8:00-15:30 – kuratorzy

• Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 78, tel.: 41 386-02-05 – dzielnicowi

• Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie, al. Piłsudskiego, godz. 10:00-12:00 – prokurator

• Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, tel.: 41 386-14-91, 41 386-17-21 – SOR całodobowo, pielęgniarki i lekarze dyżurujący

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie, ul. Reymonta 1, tel.: 41 386-17-22, godz. 8:00-15:00 – psycholog, pedagog.

Ponadto w innych terminach dyżurować będą:

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach, ul. Walewskiego 6, tel.: 41 381-45-84: 7 i 12 grudnia, godz. 12:00-16:00 – psycholog, pedagog

• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 26, tel.: 663 347-448, godz. 14:30-19:30: 4, 5 i 7 grudnia – terapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, 4 grudnia: godz. 13:00-14:00 – policjant, godz. 14:00-15:30 – psycholog, 15:30-18:30 – pracownicy socjalni.