Piaski. Ceny usług budowlanych poszły w górę i gmina ma problem z planowaną rozbudową szkoły.

Obecny budynek SP w Piaskach wymaga natychmiastowych inwestycji. Nic dziwnego, że gmina zaplanowała rozbudowę i przebudowę obiektu. Tymczasem pojawiają się problemy, bo ostatnio w przetargach budowlanych ceny są znacznie wyższe niż dotychczas. Nie inaczej było w przypadku przetargu, ogłoszonego przez Urząd Miejski w Jędrzejowie, na przebudowę i rozbudowę budynku SP w Piaskach. Do przetargu stanęło czterech oferentów, najwyższa opiewała na 5 mln 878 tys. 077 zł, najtańsza na 4 mln 196 tys. 099 zł. Tymczasem gmina na ten cel zmierza przeznaczyć 1 mln 945 tys. 800 zł.

– Nie jest tak źle. Owszem, podana kwota to środki z budżetu gminy Jędrzejów. Jednakże liczymy na dotację ministerialną w kwocie 1 mln 888 tys. zł. To w sumie dałoby 3 mln 833 tys. 800 zł, więc konieczne byłoby wygospodarowanie z budżetu jeszcze 362 tys. 300 zł. Burmistrz Marcin Piszczek mocno naciska w ministerstwie, by sprawę dotacji doprowadzić do końca. Tymczasem czas się kurczy, bowiem biorąc pod uwagę wykonawstwo i rozliczenia, odbiór inwestycji musiałby się odbyć do 22 listopada br. Mam nadzieję, że wszystko się uda – wyjaśnia Marta Pędzik-Prawda, naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.