Powiat. Mieszkańcy wsi Piaski, Borki, Jasionna i Wolica protestują przeciwko planom przekierowania ruchu samochodów ciężarowych powyżej 10 t z drogi wojewódzkiej nr 763 Chęciny – Morawica na drogi krajowe S7 i 78 (w kierunku Chmielnika).

Protest mieszkańców spowodowany jest pomysłami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi Radkowice i Brzeziny, leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 763. Narzekają oni na uciążliwość ruchu ciężarówek. Rozwiązaniem tego problemu byłaby budowa obwodnicy Morawicy, ale do tej pory nie udało się rozstrzygnąć wariantu jej przebiegu. W tej sytuacji mieszkańcy domagają się wprowadzenie ograniczenia tonażu dla ciężarówek do 10 t. Decyzja w tej sprawie leży w gestii marszałka województwa świętokrzyskiego i gdyby została podjęta, spowoduje przekierowanie ruchu na drogi krajowe S7 i nr 78.

Inicjatywa Radkowic i Brzezin wywołała żywy odzew w gminie Jędrzejów, gdyż mieszkańcy Piasków, Borków, Jasionny i Wolicy obawiają się, że spowoduje to wzmożenie ruchu ciężarówek na krajowej 78. Zaczęto więc zbierać podpisy pod petycją do marszałka województwa (do tej pory zebrano ich blisko 700). Mało tego, delegacja gminy Jędrzejów, w skład której weszli radni Wojciech Król i Wacław Kędra oraz burmistrz Marcin Piszczek, wzięła udział w spotkaniu z członkami zarządu województwa Mariuszem Goskiem i Markiem Bogusławskim, zorganizowanym z inicjatywy mieszkańców Radkowic i Brzezin.

– Ograniczenie tonażu na odcinku Chęciny – Morawica spowoduje, że droga krajowa nr 78, przechodzącą przez Piaski, Borki, Wolicę i Jasionnę, musiałaby przyjąć blisko 1000 ciężarówek dziennie. To jakiś koszmar. Nie powinno być tak, że jednej wsi robi się dobrze kosztem innej – powiedział Marcin Piszczek.