Jędrzejów. Na terenach inwestycyjnych w południowej części miasta trwa budowa kanalizacji, dróg dojazdowych i chodników.

Za kwotę 4,5 mln zł gmina Jędrzejów prowadzi budowę niezbędnej infrastruktury na terenach inwestycyjnych. Budowane są m.in. drogi dojazdowe do działek, które przeznaczone są pod budowę zakładów i firm, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, chodniki i oświetlenie. Oprócz tego Zakład Gazowniczy buduje sieć gazową.

Gminna inwestycja powinna się zakończyć jeszcze w tym roku.

– Przed nami jest budowa drogi, która połączy ul. Partyzantów z Przemysłową. Odbędzie się to w dwóch etapach. W pierwszym z nich asfalt położony zostanie na odcinku od firmy DP CleanTech do ogródków działkowych, w kolejnym wykonany zostanie odcinek od ogródków działkowych do ul. Partyzantów – powiedział burmistrz Marcin Piszczek.

Zdaniem burmistrza M. Piszczka tereny inwestycyjne odgrywają bardzo dużą rolę w rozwoju miasta. Już dziś widać, że poniesione przez gminę nakłady finansowe m.in. na wykup działek, opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i uzbrojenie terenu przynoszą wymierne korzyści.