Powołano administratora parafii w Tarnawie

24426

Powiat. Biskup kielecki Jan Piotrowski mianowała ks. Stanisława Brzozę, dotychczasowego wikariusza w Chęcinach, administratorem parafii pw. św. Marcina w Tarnawie. Będzie pełnił obowiązki do czasu wyznaczenia nowego proboszcza.

Ks. S. Brzoza święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r., ma 46 lat. Do tej pory pracował m.in. w parafiach w Gorzkowie, Olesznie i niedalekim Mstyczowie.

Dotychczasowy proboszcz parafii w Tarnawie ks. Jan Biernacki został zamordowany 26 czerwca. Pochowany został 1 lipca w Chmielniku.