Powinniśmy pamięć o historii Jędrzejowa i jego dawnych mieszkańcach

Tydzien_tolernacji

Jędrzejów. Tydzień Tolerancji i Dialogu Kulturowego stał się okazją do pokazania wspólnych relacji chrześcijańskich i żydowskich w Jędrzejowie. Na środę, 28 września z powodu pogody przeniesiono sprzątanie cmentarza żydowskiego w Piaskach.

Przedsięwzięcie zorganizowali I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Jędrzejowie, Muzeum im. Przypkowskich oraz Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ przy współpracy z Urzędem Miejskim w Jędrzejowie. Odbyły się m.in. wykłady dotyczące działalności profesora Józefa Tischnera, wycieczka śladami żydowskiego Jędrzejowa, warsztaty języka hebrajskiego i jidysz oraz dotyczące ochrony cmentarzy żydowskich obyczajów pogrzebowych.

Zaprezentowane zostały judaiki będące w posiadaniu Muzeum im. Przypkowskich. Uczestnicy mogli zobaczyć lampki i świeczniki chanukowe, modlitewniki, Torę, balsaminki i kubki kiduszowe. Przed zamknięciem w getcie niektórzy Żydzi przynosili doktorowi Feliksowi Przypkowskiemu przedmioty kultu na przechowanie, mając pełne zaufanie do swojego lekarza i sąsiada. Po wojnie czekały one długo na powrót właścicieli, dziś znajdują się w zbiorach muzeum. Kustosz muzeum Katarzyna Krzystanek przytoczyła fragmenty wspomnień Zofii Przypkowskiej, omówiła korespondencję, którą prowadziła ona z żydowskimi mieszkańcami Jędrzejowa, którzy znaleźli się w obozie pracy w Skarżysku-Kamiennej i którym pomagała, wysyłając paczki.