Powiat jędrzejowski w urzędowych statystykach: ponad 400 małżeństw i 100 rozwodów

ranking

Powiat. W 2016 r. na świat przyszło ponad 821 nowych obywateli powiatu jędrzejowskiego. W Jędrzejowskiem zawarto 438 małżeństw, a sądy orzekły rozpad 113 związków.

Z danych Głównego Urzedu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku w powiecie jędrzejowskim zawarto 438 małżeństw, z czego 122 cywilnych i 316 wyznaniowych. W miastach powiatu zawarto 131 związków małżeńskich, a na wsi – 307.

W 2016 r. w województwie świętokrzyskim sądy orzekły 1799 rozwodów. Z pozwem rozwodowym występują częściej kobiety. W 2016 r. rozwody orzeczone z powództwa żony stanowiły 69,5 proc. ich ogółu. Większość małżeństw zostawała rozwiązana bez orzekania o winie – 75,7 proc. Większość orzeczeń wskazywała podłoże główne w powiązaniu z innymi czynnikami rozkładu pożycia małżeńskiego. Jako najczęstsze spośród przyczyn wyłącznych oraz w powiązaniu z innymi podawane były: niezgodność charakterów (31,6 proc.), niedochowanie wierności małżeńskiej (29,6 proc.) i nadużywanie alkoholu (28,6%). W powiecie jędrzejowskim rozwiodły się 113 małżeństwa, z czego 45 w mieście i 68 na wsi.