Ponad pięć milionów na inwestycje w gminie Nagłowice

Naglowice

Nagłowice. W tym roku gmina zamierza rozbudować sieć wodociągową, a także wspierać będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W budżecie gminy na 2018 r. na inwestycje bieżące i długofalowe zaplanowano ponad 5,3 mln zł. Najważniejszymi przedsięwzięciami w tym roku są: rozbudowa sieci wodociągowej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków, przebudowa drogi Trzciniec-Nowa Wieś, instalacja urządzeń odnawialnych źródeł energii w ramach wspólnego projektu z czterema gminami, termomodernizacja budynków ośrodków zdrowia oraz drugi etap rewitalizacji. Te przedsięwzięcia będą dofinansowane z środków unijnych.

Poza tym zaplanowano jeszcze przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Caców, Zdanowice, Cierno, Rejowiec II, Kuźnice, Nowa Wieś i Trzciniec (w stronę Sieńska) oraz wykonanie chodników w Warzynie Pierwszym i Drugim (jest to wspólna inwestycja z powiatem jędrzejowskim). Planowana jest także przebudowa drogi powiatowej Trzciniec-Sędziszów w Zagórzu.

Ponadto przewiduje się zakup urządzeń na place zbaw w Desznie i Cacowie, zakup wyposażenia do remizy OSP w Zagórzu, modernizacja instalacji wodno-ściekowej, ogrodzenie placu wokół świetlicy w Desznie i jej doposażenie.