Powiat. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się dzisiaj powiatowe święto strażaków.

Jednym z najważniejszych punktów programu było wręczenie dyplomów i awansów na wyższe stopnie. Awanse na stopień starszego kapitana otrzymali: Robert Schab, Sebastian Dudzicz i Sławomir Gibas, starszego aspiranta – Piotr Przygoda i Damian Krzemiński starszego ogniomistrza – Adriana Grad, ogniomistrza – Andrzej Kośmider, Grzegorz Luboń i Przemysław Żądło, starszego sekcyjnego – Sebastian Juśkiewicz i Paweł Królikowski, starszego strażaka – Damian Sęk. St. kpt Janusz Kot otrzymał przyznany przez komendanta głównego PSP dyplom za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych.