Pod znakiem rocznych sprawozdań

Starostwo

Jędrzejów. Jutro, tj. 8 listopada, obraduje Rada Powiatu.

W porządku obrad posiedzenia m.in. dokonanie zmian w budżecie powiatu na 2017 r., uchwalenie rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym niektórych komisji Rady Powiatu oraz przystąpienia powiatu do projektu pn. „Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie”.

Ponadto radni wysłuchają kilku rocznych raportów, m.in. o stanie środowiska i rolnictwa na terenie powiatu oraz o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017.