Plany doprowadzenia gazu ziemnego do osiedla Zamoście

herb_jedrzejowa

Jędrzejów. Polska Spółka Gazownictwa przymierza się do budowy gazociągu na osiedlu Zamoście.

Jak poinformował „Gazetę Jędrzejowską” burmistrz Marcin Piszczek, gmina Jędrzejów i Polska Spółka Gazownictwa podpisały list intencyjny w sprawie wybudowania odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającej osiedle Zamoście.

– Dokument określa ogólne zasady mające na celu zaplanowanie i wybudowanie sieci i zarazem stanowi podstawę do rozpoczęcia przez spółkę prac analitycznych i projektowych we współpracy z gminą. Przede wszystkim zostanie przeprowadzone rozeznanie rynku w celu określenia zainteresowania mieszkańców osiedla przyłączeniem do sieci gazowej. Gmina zobowiązała się m.in. do pomocy w przeprowadzeniu akcji informacyjnej, udostępnienia dokumentacji niezbędnej do opracowania planów budowy sieci oraz do wsparcia spółki gazowniczej podczas realizacji projektu – powiedział burmistrz.