Piwnice przeciekały, więc konieczna była izolacja fundamentów

Spoldzielnia

Jędrzejów. Przed blokiem nr 45 przy ul. Przypkowskiego prowadzone są prace związane z izolacją fundamentów.

– Od kilku lat mieszkańcy informowali nas, że w piwnicach pojawia się woda. Jeszcze w ubiegłym roku chcieliśmy zlecić izolację fundamentu, ale nie udało się znaleźć wykonawcy. Udało się to obecnie i w ubiegłym tygodniu rozpoczęto roboty. Jest to dość skomplikowana sprawa. Po pierwsze trzeba było ściągnąć płytki chodnikowe. Po drugie, aby zaizolować fundamenty, trzeba zrobić trzymetrowe wykopy. Jedna ściana, od strony sklepów, już została zaizolowana. Zależało nam, by roboty prowadzone były sprawnie, aby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom i właścicielom sklepów. Po wykonaniu prac izolacyjnych planujemy położyć nowy chodnik z kostki brukowej. Szerokość chodnika zostanie zmniejszona, w to miejsce powstanie teren zielony – powiedział „Gazecie Jędrzejowskiej” Piotr Byszewski, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.