Nie żyje ks. Jan Biernacki z Tarnawy, prawdopodobnie zabójstwo

Nie żyje ks. Jan Biernacki z Tarnawy, prawdopodobnie zabójstwo

Tarnawa. Ciało 70-letniego proboszcza w poniedziałek rano znalazła na plebanii siostra zakonna, która przyszła sprawdzić, dlaczego kapłan nie przyszedł odprawić
Read More
Dla Julii Adamczyk zagra zespół „Mafia”

Dla Julii Adamczyk zagra zespół „Mafia”

Jędrzejów. Dzisiaj nad zalewem odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Julii Adamczyk. Wystąpią zespoły „Hard Project” i „Mafia”. Julka Adamczyk z
Read More
Wreszcie będzie nowa nawierzchnia na ulicy Kadłubka

Wreszcie będzie nowa nawierzchnia na ulicy Kadłubka

Jędrzejów. Wreszcie rozpoczyna się kolejny etap modernizacji ulic na osiedlu Zamoście i za tzw. dziewiątym torem. Drugi etap przebudowy dróg na
Read More
Bieg po zdrowie i Dni Sędziszowa

Bieg po zdrowie i Dni Sędziszowa

Sędziszów. Burmistrz miasta oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają do udziału w „V Sędziszowskim Biegu Po Zdrowie”. Rozpocznie się on
Read More
Mniejsze bezrobocie, więcej pieniędzy na jego zwalczanie

Mniejsze bezrobocie, więcej pieniędzy na jego zwalczanie

Powiat. Na koniec kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 3131 osób bezrobotnych, to o 350 osób mniej niż
Read More

Coraz więcej ukraińskich pracowników w powiecie jędrzejowskim

pup

Jędrzejów. Po zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy zwiększa się liczba pracowników pochodzących z tego kraju. Powiatowy Urząd Pracy odnotował już ponad sto przypadków starania się o legalną pracę.

Według szacunków w Polsce przebywa już ponad milion Ukraińców, którzy u nas szukają przede wszystkim pracy. Zezwolenia na zatrudnianie cudzoziemców wydaje wojewoda po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Starostwo ma w niej poinformować, w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, że na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych obywateli polskich lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród obywateli polskich dała wynik negatywny.

Przygotowania do dwóch ważnych inwestycji w Jędrzejowie

Rynek

Jędrzejów. Do końca czerwca gmina złożyć do Regionalnego Programu Operacyjnego wnioski na rewitalizację Rynku oraz budowę centrum odprawy pasażerów.

– Oczywiście, że będziemy składać nasz projekt. Dokumentacja jest już gotowa. Teraz tylko dopinamy sprawę związaną z udziałem partnerów spoza sektora finansów publicznych, którzy wspólnie z gminą będą chcieli wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji”.

Anonim o „zielonej pajęczynie” wzburzył władze powiatu

Starostwo

Powiat. Starosta Edmund Kaczmarek i Zarząd Powiatu jednogłośnie uzyskali absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r. Nie wszyscy jednak uważają poczynania powiatowej władzy za słuszne.

Procedura skwitowania Zarządu Powiatu za ubiegły rok rozpoczęła się na ostatniej sesji Rady Powiatu od rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. W tej sprawie wypowiedziały się pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oraz odpowiednie komisje Rady Powiatu. Radni jednogłośnie i bez dyskusji udzielili staroście Edmundowi Kaczmarkowi oraz Zarządowi Powiatu absolutorium.

Przejście służbowe dostępne dla niepełnosprawnych

stacja_sedziszow

Sędziszów. Po interwencji mieszkańców osoby z ograniczona sprawnością ruchową lub niepełnosprawne poruszające na wózkach ponownie mogą dojść do peronów kolejowych od strony ul. Dworcowej.

Do marca br. osoby niepełnosprawne mogły one korzystać z przejścia przez tory od ul. Dworcowej, gdzie było wyznaczony tymczasowy dojazd przez szeroki tor. Korzystając z pomocy służb kolejowych mogły one dostać się na peron. Z tego dojazdu korzystały także służby ratunkowe. Później jednak przejście zostało zlikwidowane, co wywołało to protesty ze strony mieszkańców.

Sieć ciepłownicza do dzierżawy na 10 lat

23306

Jędrzejów. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej radni przyjmą uchwałę o wyrażeniu zgody na ogłoszenie przetargu na dostarczanie ciepła do mieszkań na terenie miasta. Burmistrz wyraził nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca sierpnia.

Jak wiadomo, jesienią kończy się umowa z firmą Veolia na dzierżawę sieci i dostarczanie ciepła do mieszkań. W ubiegłym roku powołany został specjalny zespół, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego, radni miejscy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.

Zjazd w rocznicę przybycia Jana Chryzostoma Paska do Olszówki

gminawodz

Wodzisław. Prawie 100 osób spotkało się na dorocznym zjeździe członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia.

Zjazd rozpoczął się mszą św. w kościele św. Marcina, którą uświetnili Ryszard Mędryk – mistrz organów i solistka Mariola Miarecka-Konieczna. Podczas nabożeństwa, które prowadzili księża kanonik Lucjan Słota i prefekt Rafał Borecki, wspominano zmarłych członków towarzystwa: Władysława Czarnego i Jana Jezierskiego. Dalsza część zjazdu odbyła się w Pałacu Koronnym.

Jest dobrym gospodarzem oraz pogodnym człowiekiem

24314

Cierno. Ksiądz Marek Bębenek, proboszcz parafii św. Marcina i św. Jakuba, obchodził 25-lecie święceń kapłańskich.

Ta ważna dla duchownego rocznica przypadła na święto Zesłania Ducha Świętego. W mszy dziękczynnej, którą odprawił wspólnie z innymi duchownymi, licznie wzięli udział wierni z całej parafii. Homilie wygłosił ks. Michał Pakuła. Mówiąc o kapłaństwie, przywołał on słowa św. Jana Pawła II, który stwierdził, że powołanie jest niesamowitym dar i tajemnicą.

Zmiany na stanowiskach dyrektorów szkół średnich

Konarski

Jędrzejów. W I LO im. Mikołaja Reja Marka Zygana zastąpi Wojciech Zwierzchowski, a w ZSP nr 1 dyrektorem będzie Małgorzata Wojtasik w miejsce Władysława Równickiego.

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, podległych starostwu. Na konkurs zgłosiło się sześć osób. Nie miały konkurentek – obecna wicedyrektor Małgorzata Wojtasik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz obecna dyrektor Agnieszka Zaczkowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie.

W gminie Sędziszów powstaną dwa boiska i jedna świetlica

Sedziszow

Sędziszów. We współpracy z organizacjami pożytku publicznego na terenie gminy będą realizowane trzy projekty infrastrukturalne, o które mieszkańcy zabiegali już od kilku lat.

Dwa tereny rekreacyjne z boiskami sportowymi powstaną w Łowini i Klimontowie, a nadzorować będą to odpowiednio Fundacja Perspektywy i Rozwój Fundacja „Camposfera”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak” wystąpiło o budowę świetlicy wiejskiej w Mierzynie.